Snorkeskinne

Snorkeskinne er en god behandling for deg som lider av snorking

Snorking og Pustestopp (søvnapne)

Snorking forstyrrer søvnkvaliteten for deg og din partner
Snorkeskinne er en god behandling for deg som lider av snorking. Snorking er ikke bare et problem for din partner, men er også en stor belastning for din kropp. Snorking øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, diabetes og metabolsk sykdom.

Snorking
Kan være ubehagelig både for snorkeren og de som befinner seg i samme rom, uten at dette kan defineres som farlig. Men det kan også utarte seg til å bli et alvorlig helseproblem hvor luftveiene innsnevres. Dette kan i enkelte tilfeller gi pustestopp av ulik karakter og lengde.

Årsak
Ved søvn slapper deler av musklaturen i halsregionen av. Dette kan føre til at tunge og underkjeve glir bakover med resultat at luftveiene blokkeres. Dette medfører at den sovende må stresse med å få luft ned til lungene som gir vibrasjoner i svelget (snorkelyd). Ved pustestopp blokkeres luftveiene helt eller delvis. Slike pustestopp over lengre tid kan være et alvorlig helsemessig problem og lege bør konsulteres.

Faktorer som påvirker snorking
Alkohol, overvekt, tobakk, bruk av sovemedisin/beroligende midler, søvnstilling, anatomiske forhold som tørre slimhinner i nesen, tett nese, overtretthet, utmattelse.

Helsemessige problemer
For de med snorkeproblemer er det påvist at dette kan føre til en rekke symptomer på redusert helse. Vi kan nevne:
Hodepine, utmattelse, depresjon, høyere blodtrykk, minsket sexlyst, impotens, nattinkontinens, dårligere humør, uoppmerksomhet, konsentrasjonssvikt, dårligere hukommelse. Disse løper også en langt større risiko for å utvikle hjerteinfarkt og slaganfall, dermed risiko for tidligere død.

Behandlingsalternativer

Kirurgiske korreksjoner, Pustemaskin (nCPAP). Vektreduksjon. Søvnposisjonstrening. Snorkespray. Snorkekinner av ulik type, karakter og virkning.

For mange vil en snorkeskinne være et godt alternativ.


Delvis blokkering av luftveier fører til snorking og pustestopp av ulik grad og lengde.

Normale luftveier med fri tilgang på oksygen.

Løsning


Skinnen holder luftveiene åpen gjennom natten og den sovende unngår både ubehagelige pustestopp og snorking.

Fremstilling av skinnen er enkel. På tannlegekontoret tas avtrykk av over og underkjeve samt bittregistrering med fremskutt underkjeve. Skinnen lages så hos tannteknisk laboratorium og utleveres samt prøves hos tannlegen.

Fordeler med snorkeskinne
Ingen kompliserte maskiner å ta med seg. Enkel fremstilling. Lav pris. Tåler hard behandling. Enkel å justere. Individuell tilpasning til ditt tannsett. Ingen kirurgiske inngrep. Ingen skader på tenner, tannkjøtt, kjeve eller bitt.

Ulemper

Skinnen kan løsne eller falle ut under søvn. Bør ikke brukes ved lite eller dårlig resttannsett.

Velkommen til å kontakte oss for informasjon og bestilling av snorkeskinne!